leap

18-аас дээш насныханд зориулсан Full Stack engineer бэлтгэх сургалт
course-/program/desktop/leap/coding-01.webp

Туршилтын анги

Хэрхэн компьютер ажилладаг, программ бүтдэг, вебсайт бүтээх суурь мэдлэгтэй болно.

1 сар

Дэлгэрэнгүй

Элсэлт явагдаж байна

course-/program/desktop/leap/coding-02.webp

Үндсэн анги

MERN stack буюу энэхүү шатанд MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS гэсэн JS хэлэнд тулгуурласан технологиудыг эзэмшинэ.