hop

Өсвөр насныханд зориулсан Full Stack engineer бэлтгэх сургалт
course-/program/desktop/hop/coding-01.webp

Туршилтын анги

Хэрхэн компьютер ажилладаг, программ бүтдэг, вебсайт бүтээх суурь мэдлэгтэй болно.

14 хоног

Дэлгэрэнгүй

Элсэлт явагдаж байна

course-/program/desktop/hop/coding-02.webp

Анхан шат

Computer & Science, HTML&CSS, Javascript, React basic хэлүүдийг судлан, практикт ашиглаж сурна.

course-/program/desktop/hop/coding-03.webp

Ахисан шат

MERN stack буюу энэхүү шатанд MongoDB, ExpressJS, ReactJS, NodeJS гэсэн JS хэлэнд тулгуурласан технологиудыг эзэмшинэ.